AMIF.jpg

Het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF)

De Vrolijkheid ontvangt een financiële bijdrage van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF). Middelen van het AMIF moeten leiden tot een efficiënter beheer van migratiestromen en de versterking en ontwikkeling van een gemeenschappelijke aanpak van asiel, migratie en integratie. Het AMIF is een financieel instrument van de Europese Commissie.

Organisaties met goede ideeën kunnen financiering aanvragen bij het AMIF. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, kan het AMIF besluiten een project te financieren. De Vrolijkheid is erin geslaagd om meerjarige financiering te krijgen voor haar activiteiten met kinderen en jongeren op de asielzoekerscentra!

> Klik hier voor meer informatie over het AMIF.