ANBI

De Vrolijkheid hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen omdat we een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst. Meer informatie en voorbeeldovereenkomsten vindt u op de volgende pagina: https://vrolijkheid.nl/steun-ons/met-een-gift/geef-met-belastingvoordeel/

Meer informatie over ANBI vindt u op de site van de belastingdienst.