ANBI

De Vrolijkheid hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen omdat we een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn.

Meer informatie over ANBI: https://anbi.nl/