• Nationale-Postcode-Loterij-300x194.png
  • ANBI-logo.gif
  • CBFLogo.jpg

Geven met belastingvoordeel

De Vrolijkheid is een Algemeen Nut Beoogde Instelling. Giften aan de Vrolijkheid kunnen dus onder bepaalde voorwaarden worden afgetrokken van de belasting. Afhankelijk van je situatie kun je soms wel 40 tot 52 procent van je gift terugkrijgen van de belasting. Je kunt dus meer geven voor hetzelfde geld.

Een voorwaarde voor teruggaaf van de belasting is dat gift jaarlijk gedurende minimaal vier jaar wordt gedaan. Deze zogenoemde periodieke gift moet worden vastgelegd in een overeenkomst die je zelf kunt opstellen. Download de overeenkomst, vul deze in, onderteken in tweevoud en stuur deze op samen met kopiën van uw identiteitsbewijs. U krijgt dan één ondertekende overeenkomst weer retour voor uw administratie.

> Download formulier periodieke gift in Word
> Download formulier periodieke gift in PDF

Belastingaangifte doen
Als je jouw gift aan de Vrolijkheid opvoert als aftrekpost, dan moet je het bedrag, onze officiële stichtingsnaam en ons RSIN-nummer invoeren. Dat zijn:

  • Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid
  • RSIN 809812290