CBF Keurmerk

De Vrolijkheid werkt met gemeenschapsgeld, dus elke euro moet verantwoord kunnen worden. Dit wordt verwacht door de toezichthouder voor goede doelen in Nederland, het Centraal Bureau Fondsenwerving, fondsen, overheden, donateurs, de onafhankelijke accountant en de bestaande richtlijnen en wetgeving. De Vrolijkheid maakt deze verwachting waar. In 2017 werd de Vrolijkheid opnieuw getoetst en ontving de stichting het hernieuwde CBF keurmerk. Het CBF controleert goede doelen en beoordeelt het bestuur en beleid, de inkomsten en de uitgaven, en of hiervan een duidelijk verslag wordt uitgebracht.