Op de grond.jpg

DONS doneert aan de Vrolijkheid

In mei 2017 houdt DONS Opvang een inzameling ten bate van Stichting de Vrolijkheid en kinderen in de Nederlandse asielzoekerscentra. Ouders kunnen rechtstreeks storten via de donatiemodule op deze pagina of via de locaties van DONS. Bij doneren via de module van de Vrolijkheid graag in het opmerkingenvak vermelden 'donatie DONS', zodat er een Vrolijke eindstand bekend gemaakt kan worden.

DONS 2 en 3 gingen half april al van start met onder meer een knuffelactie voor de Vrolijkheid! Op DONS 3 is door meester Maarten en Daniel met de kinderen een muzieknummer gemaakt voor de actie. De track kan worden gedownload, en je kunt zelf bepalen wat je doneert!

https://danielzuur.bandcamp.com/album/de-notenkrakers-de-vrolijkheid 

Per 9 mei hebben de ouders en kinderen 1829,48 euro, bijeen gebracht voor de Vrolijkheid. Een fantastisch bedrag! We danken iedereen heel hartelijk voor alle bijzondere activiteiten en dit mooie bedrag!

        

Wat deed DONS voor de Vrolijkheid

Activiteiten

Gedurende de hele vakantie verzorgden de docenten activiteiten rondom het thema ‘thuis’. Ze praten met de kinderen over vragen als: ‘’Wat is thuis? Is je kamer je thuis of zijn dat je ouders? Kun je je zonder je huis ook thuis voelen?’’. Er werden droomhuizen ontworpen en er werd nagedacht over hoe we kinderen zonder eigen huis zouden kunnen opvrolijken.

Een van de projecten van de Vrolijkheid was Selvy. Selvy is geen foto maar een pop. HIj werd uitgereikt aan kinderen in azc's. Meestal hebben de kinderen tijdens hun vlucht alles achter moeten laten en verhuizen ze in Nederland nog regelmatig van azc naar azc, vriendjes en vriendinnen komen en worden verloren. Soms zo vaak dat een kind zich opsluit in zichzelf en niet meer wil hechten. Selvy daarentegen reist mee, altijd. Selvy is een vriend of vriendin die wel bij hen blijft en aan wie ze hun geheimen kunnen vertellen. Op elke DONS locatie ligt een Selvy pop. Tijdens de vakantie zijn de kinderen zelf ook aan de slag gegaan met het creëren van poppen.

De Vrolijkheid weet dat wie een positieve bijdrage wil leveren aan het welzijn van kinderen in azc’s vooral ook hun ouders erbij kan betrekken. Dit is van onschatbare waarde. Kinderen kunnen niet worden los gezien van het gezin waarin ze opgroeien. Het gezin zorgt ervoor dat kinderen zich kunnen ontwikkelen en geeft hen het gevoel ergens bij te horen. Daarom vroeg DONS ​ouders dit jaar ook deel te nemen aan de activiteiten van de kinderen.

Ook de gebruikelijke dagsluiting stond in de meivakantie helemaal in het teken van geld inzamelen voor de Vrolijkheid. Na de dagsluiting  gingen begeleiders met de pet rond en konden de kinderen hun zelfgemaakte spullen, hapjes en presentaties te koop aanbieden. Op donderdag 4 mei vond ter afsluiting van het project een grote sponsorloop plaats.

Toch nog doneren?
Niet in de gelegenheid geweest om een contante bijdrage te leveren, maar toch graag een gift doen? Of zijn opa’s en oma’s, buurmannen en -vrouwen ook enthousiast geworden? Doe dan een donatie via de module hiernaast. Meld in het opmerkingenvak 'donatie DONS', zodat er een nog Vrolijker eindstand bekend gemaakt kan worden.

Hartelijk dank namens de kinderen in de azc's!


  

De visie van DONS heeft raakvlakken met het werk van de Vrolijkheid. De Vrolijkheid organiseert kunstzinnige en creatieve activiteiten voor en met de kinderen en jongeren in 30 Nederlandse asielzoekerscentra. Op structurele wijze creëert de Vrolijkheid een veilige omgeving waarin kinderen weer kind kunnen zijn, positieve ervaringen kunnen opdoen en hun talenten kunnen ontwikkelen. De activiteiten van de Vrolijkheid versterken de veerkracht van kinderen die noodgedwongen in een azc wonen. 

Alle ouders/verzorgers heel hartelijk dank!