• Nationale-Postcode-Loterij-300x194.png
  • ANBI-logo.gif
  • CBFLogo.jpg
bewerk04.jpg

Als partner

Samen bereiken we méér! De Vrolijkheid werkt lokaal, regionaal en landelijk intensief samen met partnerorganisaties om creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren mogelijk te maken op de azc's in Nederland. Ook steunt de Vrolijkheid een aantal initiatieven die beogen het leven van kinderen, jongeren en hun ouders op azc's te verbeteren.


Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) maakt het mogelijk dat de Vrolijkheid op de asielzoekerscentra werkt o.a. door daar ruimtes ter beschikking te stellen. Begin 2016 ondertekenden COA en De Vrolijkheid een landelijke intentieverklaring tot samenwerking. Het COA verklaart daarin het werk van de Vrolijkheid op azc's te waarderen en te ondersteunen, onder meer omdat het invulling geeft aan de naleving van Artikel 39 van het VN-kinderrechtenverdrag. 


De Vrolijkheid is sinds 2008 beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij. Door de structurele steun van de Postcode Loterij en haar deelnemers zijn we in nog meer asielzoekerscentra actief geworden en worden nog meer kinderen bereikt met onze kunstzinnige en creatieve activiteiten. Nog meer kinderen in azc's kunnen hierdoor hun ervaringen verwerken, hun verhaal vertellen en hun talenten ontwikkelen.

AMIF, het fonds voor asiel, migratie en integratie van de Europese Unie is een belangrijke partner die basisfinanciering biedt voor veel activiteiten van De Vrolijkheid.

 

Andere nationale partners die ons helpen het leven van kinderen, jongeren en hun ouders op azc's te verbeteren, zijn:


De Vrolijkheid maakt deel uit van Stay Human, een brede coalitie van organisaties die mensen oproept - ondanks vragen en bezorgdheid - vluchtelingen altijd te blijven zien en benaderen als mensen. Stay Human vindt het belangrijk om respectvol om te gaan met iedereen die in het gesprek over vluchtelingen een ander standpunt inneemt dan jij. De Stay Human-coalitie wil een stem geven aan de opvatting van de meerderheid van de Nederlandse bevolking en het genuanceerde en redelijke geluid in het vluchtelingendebat versterken.


De Vrolijkheid is aspirant-lid van de coalitie Werkgroep Kind in azc. In najaar 2016 presenteerde de werkgroep een aanbevelingsrapport voor een betere situatie van kinderen in asielzoekerscentra: Zó kan het ook! Het rapport stelt dat kinderen in azc's behoefte hebben aan activiteiten als die van de Vrolijkheid en bepleit de aanwezigheid van de Vrolijkheid in alle Nederlandse azc's. Kinderen kunnen door de activiteiten bepaalde vaardigheden aanleren zoals samenwerken, vertrouwen en respect. Dat helpt hen hun veerkracht te versterken en beter om te gaan met sociaal-emotionele thema's.

"Vooral tijdens vrije dagen vervelen kinderen zich, omdat ze geen middelen hebben om dingen te ondernemen. Hun houvast (school) valt weg en des te meer hebben zij behoefte aan activiteiten. Stichting de Vrolijkheid en ‘de vakantiespeelweek’ zijn partijen die activiteiten in meerdere centra aanbieden. Deze partijen zouden op elke locatie, in afstemming met lokale sportcoaches, vrijwilligers en clubs, aanwezig moeten zijn."


Op Wereld Vluchtelingendag 2017 lanceerden veertien Europese kunst-en cultuurorganisaties, onder wie de Vrolijkheid, Art. 27, een artistiek platform tegen angst en xenofobie in Europa. Naast organisaties die wereldwijd actief zijn, zoals Musicians for Human Rights, Roots&Routes International en Musicians without Borders, heeft Art. 27 nationale en regionale partners uit Duitsland, Hongarije, Griekenland, Italië, het Verenigde Koninkrijk, Spanje en Nederland. De Nederlandse partners zijn Stichting de Vrolijkheid, Amsterdam Roots Festival, Stichting Roots & Routes Rotterdam en Akoesticum.

Internationale partners
De Vrolijkheid werkt ook internationaal samen, bijvoorbeeld met Community Arts North West (Manchester, UK) via TANDEM, een cultureel samenwerkingsprogramma ter versterking van het maatschappelijk middenveld in Europa en de omliggende regio's. In zomer 2017 resulteerde deze samenwerking in de film Bright As The Moon, een verkenning van co-creatie binnen de kunsten in een inter-culturele setting met mensen met een vluchtelingen-achtergrond.