• Nationale-Postcode-Loterij-300x194.png
  • ANBI-logo.gif
  • CBFLogo.jpg

NEST: opvang na school

NEST geeft extra aandacht aan kinderen in de basisschoolleeftijd die kampen met een bijzonder moeilijke gezinssituatie. Deze kinderen kunnen iedere dag bij de workshops en in de woonkamer van Nest terecht. Ook kunnen ze geholpen worden bij het maken van hun huiswerk. De Nest-centra richten zich niet alleen op kinderen maar ook op een gezonde omgeving voor kinderen om in op te groeien. Familie, school, lokale gemeenschap en de samenleving als geheel:´It takes a village to raise a child´.

“Hier is het gelukkig heel vredig, daar zie je alleen maar bommen en geweren.”
Aan het woord is Abdelazis Ahadi (10) uit Afghanistan, die woont in het Friese azc Burgum, waar de Vrolijkheid begin september 2016 de tweede Nest-locatie opende.

Veerkracht versterken
In samenwerking met ICDI (International Child Development Initiatives) en Stichting Kinderpostzegels (KPZ) startte de Vrolijkheid in 2014 een Nest-pilotproject in azc Katwijk. Door pedagogische en emotionele zorg te combineren met kunstzinnige en creatieve activiteiten die de veerkracht versterken, kwam een aanpak tot stand die heel goed blijkt aan te sluiten bij de behoeften van kinderen in azc’s. Het Nest-model is ontwikkeld door KPZ en ICDI in Bosnië en Herzegovina en andere landen in oorlogsgetroffen gebieden. Omdat daar bijzonder goede resultaten zijn behaald is dit Nest-model nu aangepast naar de situatie van kinderen in Nederlandse azc's.

Nationale Postcode Loterij bedankt! 
Dankzij een fantastische extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij opende de Vrolijkheid in oktober 2017 een derde Nest op azc Zeewolde. Een vierde, in Drachten, is in voorbereiding. Nest is een investering die het leven voor kinderen in azc’s, en gezinslocaties in het bijzonder, ontzettend verbetert. Voorlopig bedanken we alle deelnemers van de Nationale Postcode Loterij! Met elkaar maken zij mogelijk dat we dit mooie project kunnen uitrollen!