Image.jpeg

Trainingen

Op dit moment worden binnen de Vrolijke Academie de volgende trainingen aangeboden:

De vijf V’s
De vijf V's is de eerste en belangrijkste training voor iedereen die bij de Vrolijkheid op een azc aan de slag wil. De inhoud spreekt voor zich. 

Diversiteitstraining
Training voor programmacoördinatoren over diversiteit op een azc, het betrekken van bewoners,
het begeleiden van vrijwilligers en workshopleiders en dilemma’s die teams tegen kunnen komen bij het werken in inclusieve teams.

Mentale Weerbaarheid
Training voor vrolijke teams waarin ruimte is voor het bespreken van de weerbarstige en soms mentaal zware werkomgeving van het azc en hoe je elkaar hierbij kunt ondersteunen.

Intervisie
Ieder kwartaal komen programmacoördinatoren van verschillende azc’s bij elkaar om zelfgekozen onderwerpen te bespreken en dilemma’s op te lossen volgens de intervisie-methode.

Inspiratiedagen
Ieder jaar worden twee landelijke inspiratiedagen georganiseerd teams elkaar ontmoeten en waar inspirerende momenten en projecten worden gedeeld.

Kinderen
Werken met kinderen volgens de vijf V’s vanuit het gedachtengoed van Janus Korczak.

Ouder-Kind-training
Samenwerken met ouders en kinderen op het azc.

Jongerentraining
Kunstprojecten opzetten samen met jongeren.

Muziektraining
Muziek maken met bewoners op het azc.

Naast bovenstaande vaste trainingen wordt binnen de Vrolijke Academie een keuzeprogramma ontwikkeld. Het keuzeprogramma staat niet vast en het aanbod van trainingen zal variëren op basis van de behoefte van mensen in de Vrolijke teams. Voorbeelden van trainingen die kunnen worden aangeboden zijn Training lokale fondsenwerving, Pitch de Vrolijkheid, Non-Verbale Communicatie, Geweldloze Communicatie, Vrolijke Administratie, Vrolijk Atelier, Leiderschapstraining, Werken met Vrijwilligers, Storytelling, Fotografie en nog veel meer.