Azc Grave

De Vrolijkheid organiseert al geruime tijd culturele activiteiten voor kinderen en jongeren op het Azc Grave, een oude kazerne die sinds 1990 in gebruik is en zich net buiten de stad bevindt. In de volksmond en door (voormalig) militairen staat dit centrum bekend als de Generaal de Bons-kazerne. De huidige panden behoorden in vroeger tijden tot een oud kazerneterrein en zijn daarom gedeeltelijk monumentaal beschermd. Op dit moment wordt gewerkt aan duurzame nieuwbouw van het azc, op hetzelfde terrein.
Van de 600 bewoners is de meerderheid afkomstig uit Afghanistan en Somalië. Officieel is het een terugkeerlocatie maar in de praktijk is het voor 150 mensen een oriëntatieplek. De sfeer is gemoedelijk. Een gedeelte van de opvangplaatsen is gereserveerd voor minderjarige alleenstaande vreemdelingen.


Vrolijke a
ctiviteiten
Er vinden wekelijks workshops plaats. Per seizoen is er een nieuw aanbod aan workshops op basis van een behoefteonderzoek onder de kinderen. Zo zijn
er voor kinderen een Piratenworkshop (3-6 jaar), een fotografieworkshop en toneelles (7-12 jaar) georganiseerd. Daarnaast zijn er jongerenprojecten voor meiden en jongens (apart) tussen 13 en 15 jaar. Tot slot zijn er ook ouder/kind-projecten.
Meer weten? Volg ons op facebook!


Programmaco
ördinatoren:
Stanley Pashouwers, stanley@vrolijkheid.nl
 
Natasja de Lange, natasja@vrolijkheid.nl

Bezoekadres:
Intendanceplantsoen 1
5363 VZ Velp

Telefoon:
020-6273287 (kantoor Amsterdam)