Azc Leersum

Azc Leersum, een voormalig revalidatiecentrum, bevindt zich afgelegen in de bossen en is sinds 1989 operationeel als één van de eerste locaties in Nederland voor de opvang van asielzoekers. De Vrolijkheid organiseert hier al geruime tijd culturele activiteiten voor kinderen en jongeren. In het gebouw zijn meerdere organisaties gevestigd. In mei 2014 zijn er semi-permanente units op het terrein geplaatst om een uitbreiding van 150 bedden mogelijk te maken. 

De 675 bewoners hebben weinig contact met de omgeving, het is erg moeilijk om in de bebouwde kom te komen. Een gedeelte van de opvangplaatsen is gereserveerd voor minderjarige alleenstaande vreemdelingen. De bewoners verblijven over het algemeen lang in het centrum. Zij zijn onder andere afkomstig uit Somalië, Afghanistan, Armenië, Sri Lanka en de voormalige Sovjet- Unie. De kinderen gaan tot hun 13e op het azc naar school. De ouders spreken moeizaam Nederlands, de kinderen spreken het beter.


Vrolijke activiteiten
De kinderen in de leeftijd van 5-8 en 9-12 die participeren met de vrolijke activiteiten vormen een vaste groep. Er zijn bijvoorbeeld workshops geweest rond het thema energie, waarbij het niet alleen gaat om elektrische energie, maar ook om creatieve en persoonlijke energie. Daarnaast zijn er meidenprojecten en jongerenprojecten zoals rap-workshops. Ook zijn er foto-, schilder- en beeldhouwprojecten voor volwassenen en ouders en kinderen samen. Hier is veel animo voor. Voorbeelden hiervan zijn een foto-project, schilder- en beeldhouwprojecten. Meer weten? Volg ons op facebook!


Programmacoördinatoren:
Luis Enrique Rodriguez Gomez, luis-enrique@vrolijkheid.nl
Elvira Stein, elvira@vrolijkheid.nl
NB: we prefer to communicate in English, thank you!

Bezoekadres:
De Hoogstraat 8
3956 NB Leersum

Telefoon:
020--6273287 (kantoor Amsterdam)