Azc Luttelgeest

In Luttelgeest werd in 1987 een voormalig bungalowpark omgebouwd tot één van de eerste - en later grootste - asielzoekerscentra in Nederland. De Vrolijkheid organiseert er al geruime tijd culturele activiteiten voor kinderen en jongeren.

Er staan verschillende soorten bungalows op het terrein. In 2011 is gestart met een gefaseerde duurzame herontwikkeling van het azc. De bewoners worden gehuisvest in 139 nieuwe huisjes. Het gebouw uit de tijd dat de Noordoostpolder werd drooggelegd is behouden en de nieuwe huisjes worden opgetrokken in de sfeer van de oude pionierswoningen. Er kunnen 1.000 mensen in worden opgevangen. In 2015 zijn er tijdelijke woonunits bijgeplaatst, waar 400 mensen in kunnen worden opgevangen. De totale opvangcapaciteit van deze locatie is 1.400. 

Een gedeelte van de opvangplaatsen is gereserveerd voor minderjarige alleenstaande vreemdelingen. De bewoners zijn afkomstig uit Somalië, Iran, Irak, Afghanistan en de Sovjet-Unie. De meeste kinderen spreken goed Nederlands, de nieuwe bewoners leren het heel snel. De sfeer is goed en veel bewoners doen actief mee aan de activiteiten.


Vrolijke activiteiten
Wekelijks is er Open Atelier voor de kinderen van 4-12 jaar. De workshops kennen een open karakter. Er is voldoende ruimte voor de kinderen om ook met andere dingen bezig te zijn. Zo is er voor de kinderen ook de mogelijkheid om te spelen met speelgoed en puzzels.

Een voorbeeld van een workshopserie is: “LokaLocus”. (Loka = wereld - Sanskriet - en Locus = 'de plek waar je je begeeft' – Latijn) Hier werd zoveel mogelijk gewerkt met natuurlijke materialen. Tijdens de workshops werd gewerkt aan een boekwerkje dat LokaLokus heet en ieder kind schetste hierin een beeld van zijn of haar wereld aan de hand van opdrachten. Meer weten? Volg ons op facebook!


Programmacoördinatoren:
Kay Ramati, kay@vrolijkheid.nl
Erika Bakker, erika.bakker@vrolijkheid.nl


Bezoekadres:
Oosterringweg 41
8315 PS Luttelgeest

Telefoon: 020-6273287 (kantoor Amsterdam)