• Nationale-Postcode-Loterij-300x194.png
 • ANBI-logo.gif
 • CBFLogo.jpg
Slider2.jpg

Hoe werken we

De Vrolijkheid werkt vanuit de centrale wens om iets positiefs te doen voor kinderen of jongeren in een asielzoekerscentrum (azc). We willen de structurele mogelijkheid bieden dat kinderen kind kunnen zijn en zich kunnen uiten, mét of zonder taal. Door onze activiteiten krijgen kinderen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen en hun veerkracht te versterken.

Het ontwikkelen van talenten van kinderen in een azc vraagt om een speciale aanpak. Jaren geleden zagen we al snel dat we niet uit de voeten konden met bestaande methodieken. Dus hebben we zelf een visie ontwikkeld aangepast op de specifieke situatie van kinderen in een azc.

De vijf principes van de Vrolijkheid
Bij al onze projecten hanteert de Vrolijkheid vijf principes, de vijf V’s. Op basis daarvan ontwerpen en evalueren wij programma’s. 

 1. Vrolijkheid
  In al onze activiteiten zit positieve dynamiek. Elke workshop die wij geven, moet voor de kinderen een bijzonder moment zijn.
 2. Verhaal
  Herkenning en erkenning van de verhalen van de kinderen is van groot belang. Kinderen geven vorm aan hun verhaal en kunnen hun eigen ervaringen inbrengen.
 3. Veiligheid
  Onze programma's hebben structuur en continuïteit. Kinderen hebben hun eigen plek en krijgen de ruimte, óók om niet mee te doen als ze dat willen.
 4. Vertrouwen
  Kinderen ontvangen positieve feedback tijdens onze activiteiten. Onze begeleiders zijn er voor hen, letterlijk en figuurlijk, en ze verhouden zich gelijkwaardig tot hen.
 5. Veerkracht
  In al onze activiteiten investeren we in het positieve en in de veerkracht en talenten van kinderen.

Veel ervaring
De Vrolijkheid heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het werken met verschillende doelgroepen op het azc.
Hieronder lees je meer over onze visie op projecten met betrekking tot 
Jongeren
Ouders en kinderen 
Afscheid

Zo kan het ook!
Dit adviesrapport (2016) van de Stuurgroep "Kind in azc" stelt dat kinderen in azc's behoefte hebben aan activiteiten als die van de Vrolijkheid. Het bepleit de aanwezigheid van de Vrolijkheid in alle Nederlandse azc's. Door de Vrolijke activiteiten kunnen kinderen bepaalde vaardigheden aanleren zoals samenwerken, vertrouwen en respect. Dat helpt om hun veerkracht te versterken en beter om te gaan met sociaal-emotionele thema's. Het rapport is hier te downloaden.

In 2014 voerden Ties de Ruijter en Sarah Haaij op de Vrije Universiteit Amsterdam in opdracht van de Vrolijkheid een onderzoek uit naar de mogelijke impact van onze activiteiten in asielzoekerscentra. De resultaten kun je hier downloaden.

Een eerder onderzoek uit 2012 van Floor ten Holder en Marije de Boer, Kleine stappen van grote betekenis (Vrije Universiteit Amsterdam), toonde ook al aan dat onze veerkracht-georiënteerde benadering positief bijdraagt aan het welzijn van azc-bewoners. Ook het ruimte maken voor sociale verbindingen, externe contacten, afleiding en eigen verantwoordelijkheid zorgen voor versterking van de broodnodige veerkracht. Deze factoren leveren niet alleen de asielzoekers zelf maar ook de samenleving als geheel meer winst op. Meer weten? Download hier.