IMG_3317_0232_aangepast.jpg

Afscheid

Kinderen die naar Nederland zijn gevlucht hebben hun thuisland achtergelaten en tijdens de asielprocedure wordt er verhuisd van azc naar azc. Sommige kinderen worden uitgezet, anderen krijgen een verblijfsvergunning en mogen naar een gemeente verhuizen. Dit is allemaal zeer ingrijpend voor kinderen: je laat het vertrouwde achter, gaat weg van vrienden en (weer) een onbekende toekomst tegemoet.

Afscheid nemen speelt een belangrijke rol in het leven van kinderen op een azc. De Vrolijkheid heeft in de loop der jaren creatieve workshops ontwikkeld, waarin kinderen werken aan een persoonlijk aandenken: een herinnering aan de plek die ze achter moeten laten en de mensen van wie ze afscheid moeten nemen. Van start tot finish wordt gewerkt aan het creëren van een hechte groep die veilig en vertrouwd is. Zo krijgen de kinderen de ruimte om zich te uiten.

Herinneringen verzamelen
Er zijn afscheidsprojecten ontwikkeld voor verschillende leeftijdsgroepen.  Alle kinderen gaan aan de slag met het verzamelen van herinneringen, bijvoorbeeld door hele gewone voorwerpen in een speciaal kistje te bewaren. Er wordt aandacht besteed aan het 'aandenken': ook al verlies je al je spullen, een liedje dat je hebt geleerd raak je niet snel kwijt.

 

Ook vriendschappen krijgen aandacht en dat je sommige dingen kunt vasthouden en andere dingen moet loslaten. In iedere workshop wordt ruimte gemaakt om persoonlijk afscheid te nemen van kinderen die naar een ander azc worden overgeplaatst of elders gaan wonen. Kunstwerken die kinderen maken krijgen een speciaal herinneringen-plekje.

Ga terug naar hoe werken we.