IMG_0853_aangepast.JPG

Jongeren

Jongeren in asielzoekerscentra hebben talenten, mogelijkheden en kansen. Ze zijn op zoek naar hun plek in de wereld, naar een eigen identiteit. Ze hebben een sterke behoefte om zich aan een groep te binden, waarin ze zichzelf herkennen en zich thuis voelen. Net als alle jongeren zijn ze gericht op de toekomst, vol energie om de wereld te ontdekken en vol idealen om dingen te veranderen.

Jongeren leven doorgaans in het gezonde optimisme dat de wereld voor hen open ligt. Ze geloven dat hun toekomstmogelijkheden haast onbegrensd zijn. Maar jongeren die opgroeien in een asielzoekerscentrum ontdekken al snel dat dit voor hen anders ligt. Speciaal voor deze jongeren ontwikkelde de Vrolijkheid projecten waarbij zij in the lead zijn. Binnen de onvrije wereld van het azc zelf kunnen bepalen waar hun talenten liggen en hoe ze die willen ontwikkelen.

Werkvormen
De Vrolijkheid werkt behoefte-gericht. Er is een grote diversiteit aan projecten. De 5 V's, vrolijkheid, vertrouwen, verhalen, veerkracht en veiligheid, vormen ook voor alle jongerenprojecten belangrijke uitgangspunten, welke discipline of werkvorm er ook gekozen wordt. Klik hier voor voorbeelden en inspirerende filmpjes.

Ga terug naar hoe werken we.