MMU_Talenten&Tradities_SDV_UT_028.jpg

Ouders en kinderen

Wanneer we een positieve bijdrage willen leveren aan het leven van kinderen in azc’s kan en wil de Vrolijkheid niet anders dan ook hun ouders te betrekken bij onze activiteiten. Kinderen kunnen niet los gezien worden van het gezin waar ze opgroeien (al dan niet compleet). Het gezin zorgt ervoor dat kinderen zich kunnen ontwikkelen en geeft hen het gevoel ergens bij te horen. Ouder-kind projecten hebben dus niet alleen effect op de kinderen zelf maar ook op hun directe omgeving. Dit maakt de kans groter op duurzame verandering en maakt het betrekken van ouders voor kinderen van onschatbare waarde. Ouder-kindprojecten brengen enorm veel beweging in het azc. Dat ouders meedoen zorgt voor extra dynamiek en de kinderen zijn vaak heel blij met hun betrokkenheid.

Behoeften van gezinnen
In alle ouder-kindprojecten werken we behoeftegericht. We besteden veel tijd en aandacht om een beeld te krijgen van de behoeften van gezinnen. Wensen, talenten, ideeën en voorkeuren van ouders en kinderen worden opgemerkt en geïntegreerd in de inhoud van het project.

Bijzondere momenten
Door het behoeftegericht werken is er ook binnen de ouder-kindprojecten veel diversiteit, in onderwerpen, disciplines, werkwijzen. Het ene project start met de ouders, het andere met het hele gezin. Het een is geschikt voor een langere periode, het ander voor één dag of zomerweek. De ene werkwijze past bij jongere kinderen en een andere werkt beter bij oudere kinderen. Voor alle projecten geldt dat ze gestoeld zijn op de 5 V's, vrolijkheid, veerkracht, verhalen, veiligheid en vertrouwen. Deze uitgangspunten geven onze begeleiders handvatten en inspireren tot het creëren van bijzondere momenten voor gezinnen in azc's. Klik hier voor een paar voorbeelden van ouder-kindprojecten.

Ga terug naar hoe werken we.

 

Foto's Marcel Muller