• Nationale-Postcode-Loterij-300x194.png
  • ANBI-logo.gif
  • CBFLogo.jpg
Vrolijkheid Almere 1.jpg


Missie

De Vrolijkheid investeert met kunst in de ontwikkeling en empowerment van kinderen, jongeren en hun ouders in asielopvangcentra.


Visie

De Vrolijkheid acht de samenleving verantwoordelijk om jonge mensen in de asielopvang welkom te heten en geeft zelf het voorbeeld door met hen in contact te treden, op gelijkwaardige basis samen te werken en nieuwe verbindingen te leggen. Zo dragen we bij aan de inclusie van jonge azc-bewoners in de Nederlandse samenleving.

De Vrolijkheid streeft ernaar het leven in asielzoekerscentra voor jonge bewoners minder schadelijk te maken. Alle kinderen zijn levenskunstenaars. De Vrolijkheid wil jonge azc-bewoners de ruimte bieden dat te blijven, waar zij zich na hun tijd in het azc ook zullen vestigen. 

Voor even heb je het gevoel dat er wat gebeurt in je leven in plaats van dat het stilstaat.