• Nationale-Postcode-Loterij-300x194.png
  • ANBI-logo.gif
  • CBFLogo.jpg
coa.jpg

Samenwerking met het COA

De Vrolijkheid biedt kunstzinnige en creatieve activiteiten voor en met kinderen en jongeren in asielzoekerscentra. De meeste van onze vrolijke activiteiten vinden dan ook plaats op het terrein van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De Vrolijkheid werkt al jaren samen met het COA en koestert die samenwerking.

Begin 2016 is de bestaande samenwerking tussen COA en de Vrolijkheid onder de loep genomen. Dit heeft geleid tot een vernieuwde 'Intentieverklaring tot samenwerking'. Lid van het COA-bestuur Janet Helder en Dorien Marres, bestuurslid van Stichting de Vrolijkheid, tekenden 1 februari 2016 de nieuwe intentieverklaring.

Vrolijke activiteiten op zo veel mogelijk azc’s
Met deze verklaring wordt de samenwerking tussen de Vrolijkheid en het COA gecontinueerd. Op lokaal niveau worden er concrete afspraken gemaakt ten aanzien van activiteiten en middelen. De ambitie blijft: op zoveel mogelijk azc’s vrolijke activiteiten bieden, in goede samenwerking en afstemming met elkaar.