VrolijkheidfotoDenHelder1.jpg

De Vrolijkheid in race voor een Appeltje van Oranje

Breng je stem uit vóór 12 december 2016 en bezorg de Vrolijkheid Den Helder een Appeltje van Oranje!

Het Appeltje van Oranje bestaat uit een prijs van € 15.000,= en een bronzen beeldje gemaakt door Prinses Beatrix. Het Appeltje is een blijk van waardering van het Oranje Fonds voor bestaande, succesvolle sociale initiatieven die erin slagen verschillende groepen mensen op een bijzondere manier bij elkaar te brengen. 'Krachtige kinderen' is het thema van de Appeltjes van Oranje 2017. Een thema dat geweldig past bij het uitgangspunt van de Vrolijkheid: Talenten van azc-kinderen laten spreken!

Vooral de woensdag en vrijdagmiddag, de zaterdag en schoolvakanties zijn in asielzoekerscentra lege en stille periodes. Het zijn uitgelezen momenten om zinvolle creatieve activiteiten te organiseren voor kinderen. Om het verhaal te maken van, en vooral ook mét kinderen en hun ouders in het azc. De vrijwilligers van Stichting de Vrolijkheid Den Helder (en vele andere locaties!) gaan samen ‘Onderweg’ met kinderen van 4 t/m 18 jaar. In dans-, theater- en muziekworkshops en via beeldende kunst kunnen ze hun verhaal, energie en creativiteit kwijt. Ze ontwikkelen zelfvertrouwen en talent. Ze werken naar een voorstelling of tentoonstelling. Dat maakt dat de jongeren zich gezien en erkend voelen.

Vind je ook dat dit vrolijke initiatief een Appeltje verdient? Stem dan nu.

De Vrolijkheid Den Helder is een van de 10 initiatieven in de regio Noord (Groningen, Friesland, Drenthe, Noord-Holland) die in de race zijn voor een Appeltje van Oranje. Na een stemtiendaagse van 2 t/m 11 december in vijf regio's volgt een landelijke selectiedag waarbij organisaties hun succesvolle initiatief presenteren aan andere geselecteerden en de jury. In maart 2017 wordt bekend welke drie initiatieven het Oranje Fonds bekroond met een Appeltje.

https://stem.oranjefonds.nl/