26166069_870393593121559_1723904364368329236_n.jpg

Sociale partners en netwerken

De Vrolijkheid maakt deel uit van verschillende netwerken en coalities die tot doel hebben het leven van kinderen, jongeren en hun ouders op azc's te verbeteren.

De Vrolijkheid steunt


Stay Human is een brede coalitie van organisaties die mensen oproept - ondanks vragen en bezorgdheid - vluchtelingen altijd te blijven zien en benaderen als mensen. Stay Human vindt het belangrijk om respectvol om te gaan met iedereen die in het gesprek over vluchtelingen een ander standpunt inneemt dan jij. De Stay Human-coalitie wil een stem geven aan de opvatting van de meerderheid van de Nederlandse bevolking en het genuanceerde en redelijke geluid in het vluchtelingendebat versterken.


De werkgroep Kind in azc presenteerde in zomer 2018 een onderzoeksrapport Dit moet beter.  De conclusie hier van is het leven van kinderen in asielzoekerscentra beter kan en moet. Vaak verhuizen, geen privacy, te weinig hulp bij traumatische ervaringen: de opvang van kinderen in Nederlandse asielzoekerscentra voldoet niet aan de normen van het Kinderrechtenverdrag. Terwijl deze kinderen al zóveel hebben meegemaakt! Hier lees je de belangrijkste conclusies én aanbevelingen voor verbetering. Het rapport stelt dat kinderen in azc's behoefte hebben aan activiteiten als die van de Vrolijkheid en bepleit de aanwezigheid van de Vrolijkheid in alle Nederlandse azc's. Kinderen kunnen door de activiteiten bepaalde vaardigheden aanleren zoals samenwerken, vertrouwen en respect. Dat helpt hen hun veerkracht te versterken en beter om te gaan met sociaal-emotionele thema's.


Op Wereld Vluchtelingendag 2017 lanceerden veertien Europese kunst-en cultuurorganisaties, onder wie de Vrolijkheid, Art. 27, een artistiek platform tegen angst en xenofobie in Europa. Naast organisaties die wereldwijd actief zijn, zoals Musicians for Human Rights, Roots&Routes International en Musicians without Borders, heeft Art. 27 nationale en regionale partners uit Duitsland, Hongarije, Griekenland, Italië, het Verenigde Koninkrijk, Spanje en Nederland. De Nederlandse partners zijn Stichting de Vrolijkheid, Amsterdam Roots Festival, Stichting Roots & Routes Rotterdam en Akoesticum.

De Vrolijkheid werkt ook internationaal samen, bijvoorbeeld met Community Arts North West (Manchester, UK) via TANDEM, een cultureel samenwerkingsprogramma ter versterking van het maatschappelijk middenveld in Europa en de omliggende regio's. In zomer 2017 resulteerde deze samenwerking in de film Bright As The Moon, een verkenning van co-creatie binnen de kunsten in een inter-culturele setting met mensen met een vluchtelingen-achtergrond.