• Nationale-Postcode-Loterij-300x194.png
  • ANBI-logo.gif
  • CBFLogo.jpg
IMG_6954.JPG

Vrolijke Academie

De Vrolijkheid vindt het belangrijk dat iedereen die voor ons op een azc aan de slag gaat dit goed voorbereid doet. Op basis van de jarenlange ervaring die de Vrolijkheid inmiddels heeft met werken binnen de zeer specifieke context van het azc, heeft de Vrolijkheid een eigen trainingsprogramma ontwikkeld voor onze programmacoördinatoren, workshopleiders en vrijwilligers. Dit trainingsprogramma noemen wij de Vrolijke Academie.

De Vrolijke Academie is gebaseerd op de competenties die je volgens ons nodig hebt om kunstzinnige interventies en programma's te organiseren, begeleiden en ontwikkelen voor kinderen, jongeren en hun ouders binnen de specifieke context van het azc. Wij werken hierbij vanuit onze 5 waarden, de 5 V's: vertrouwen, veiligheid, verhalen, veerkracht en vrolijkheid. We besteden binnen de Academie veel aandacht aan het samenwerken met bewoners van het azc en het inzetten van kunst als katalysator. Binnen de Vrolijke Academie is een belangrijk motto 'show, don't tell'. Hiermee bedoelen we dat we binnen ons trainingsaanbod mensen graag zelf willen laten leren door ervaren.

De landelijke inspiratiedag is een belangrijk onderdeel van de Vrolijke Academie. In september 2017 kwam het netwerk bijeen in Utrecht voor inspirerende presentaties en workshops. Samen werd onder meer een kunstzinnige kettingreactie gebouwd onder leiding van Pieter-Max Schultz.

Diversiteit en kunst

In de toekomst ambiëren wij de Vrolijke Academie ook van toegevoegde waarde te laten zijn voor externe organisaties en individuen die graag iets willen leren over diversiteit en kunst. Want waar kun je dit beter ervaren dan bij de Vrolijkheid op een azc?