Meldcode

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Kindermishandeling en huiselijk geweld komen overal voor, zo ook op het azc. Daar komt nog eens bij dat het azc geen prettige plek is om te wonen. En dat de stress van een asielprocedure het contact tussen ouders, kinderen en andere bewoners negatief kan beinvloeden. De Vrolijkheid kijkt niet weg bij lastige situaties en vervult een signalerende rol wanneer dit nodig is. 

Check de video hieronder om meer te weten te komen over hoe de Vrolijkheid dit doet.

 

Animatie door Sophie Smeets

Image

In de volledige meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld staat alle informatie over signalen van verschillende soorten mishandeling en geweld, contact informatie van onze aandachtsfunctionarissen en welke stappen jij kunt ondernemen als je een vermoede hebt van kindermishandeling of huiselijk geweld. 

Bekijk de meldcode hier!