Quoi

De Vrolijkheid

Stichting de Vrolijkheid maakt kunst op Nederlandse asielzoekerscentra (azc) met een netwerk van professionele kunstenaars, regelaars, vrijwilligers, kinderen, tieners, jongeren en ouders. Elke week organiseren we 100 creatieve workshops op azc’s door heel het land. De Vrolijkheid doet dit al meer dan 20 jaar. 

De workshops komen tot stand in samenwerking met kinderen, tieners, jongeren en de families die in het azc wonen. Opgroeien op een azc is niet altijd even makkelijk. Met dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst investeert de Vrolijkheid in de ontwikkeling en veerkracht van jonge bewoners. Om een ervaring te geven die een leven lang van toegevoegde waarde kan zijn. 

Missie
De Vrolijkheid investeert met kunst in de ontwikkeling en empowerment van kinderen, jongeren, tieners en hun families in asielzoekerscentra.

Visie
De Vrolijkheid acht de samenleving verantwoordelijk voor het welkom heten van jonge mensen in de asielopvang en geeft zelf het voorbeeld door met elkaar in contact te komen, op gelijkwaardige basis samen te werken en nieuwe verbindingen te leggen. Zo dragen we bij aan de inclusie van jonge azc-bewoners in de Nederlandse samenleving. 

Doe mee met de Vrolijkheid!

KunstLab

Image

Dans le Kunstlab (Lab d’Art), les enfants et les jeunes découvrent des talents et acquièrent de nouvelles compétences sous la direction d’artistes professionnels. Des séries d’ateliers sont organisées dans diverses disciplines artistiques telles que la musique, la danse, le théâtre, les arts plastiques, la slam-poésie (création orale), le film ou la photographie. Chaque projet du Kunstlab se termine par une présentation.

KunstLab

Image

Dans le Kunstlab (Lab d’Art), les enfants et les jeunes découvrent des talents et acquièrent de nouvelles compétences sous la direction d’artistes professionnels. Des séries d’ateliers sont organisées dans diverses disciplines artistiques telles que la musique, la danse, le théâtre, les arts plastiques, la slam-poésie (création orale), le film ou la photographie. Chaque projet du Kunstlab se termine par une présentation.

Jeunes

Image

Des artistes professionnels organisent des ateliers d’art spécialement pour les jeunes de 15 à 25 ans.

Ouder-Kind

Image

Kinderen kunnen niet los gezien worden van het gezin waarin ze opgroeien. Bij de Vrolijkheid werken ouders/verzorgers en kinderen samen binnen kunstprojecten. De Vrolijkheid creëert een plek waar de kracht van families aandacht en ruimte krijgt. Samen met de kunstenaar voeren ouders regie over de inhoud en de activiteiten. Dit zorgt voor mooie verhalen, onvergetelijke momenten en versterkt de positieve dynamiek in gezinnen. 

Familieprojecten van de Vrolijkheid worden mede mogelijk gemaakt door de bijdrage van fondsen en andere partijen.