እንገብሮ

De Vrolijkheid werkt elke week op 26 verschillende azc’s in Nederland met kinderen, tieners, jongeren en families. Samen met (lokale) kunstenaars wordt er op co-creatieve wijze tijdens workshops of intensieve projecten gewerkt aan kunstwerken van hoogwaardige kwaliteit. 

KunstLab

Image

ከንስት ላብ (KunstLab)

ኣብ ከንስት ላብ (Kunstlab) ቆልዑን መንእሰይን ክእለቶም ክረኽቡ ክክእሉን ሓድሽ ክእለታት ብትሕቲ ሰብ ሞያ ጥበበኛታት መምርሒ ኮይኖም ይመሓሩ፡፡ ተኸታታሊ ስልጠናታት ወይ ወርክሾፓት ብተፈላለዩ ዘርፋት ይዳለው ንኣብነት፡ ሙዚቃ ፣ ሳዕስዒት ፣ ቲያትር ፣ ዝራዓዩ ጠበባት ፣ ናይ ዘረባ ቃላት ፣ ፊልምን ፎቶግራፊን፡፡ ሕድሕድ ፕሮጀክት ኣብ ጥበብ መስርሒ ቦታ ብምርዒት ይዛዘም፡፡

KunstLab

Image

ከንስት ላብ (KunstLab)

ኣብ ከንስት ላብ (Kunstlab) ቆልዑን መንእሰይን ክእለቶም ክረኽቡ ክክእሉን ሓድሽ ክእለታት ብትሕቲ ሰብ ሞያ ጥበበኛታት መምርሒ ኮይኖም ይመሓሩ፡፡ ተኸታታሊ ስልጠናታት ወይ ወርክሾፓት ብተፈላለዩ ዘርፋት ይዳለው ንኣብነት፡ ሙዚቃ ፣ ሳዕስዒት ፣ ቲያትር ፣ ዝራዓዩ ጠበባት ፣ ናይ ዘረባ ቃላት ፣ ፊልምን ፎቶግራፊን፡፡ ሕድሕድ ፕሮጀክት ኣብ ጥበብ መስርሒ ቦታ ብምርዒት ይዛዘም፡፡

መንእሰያት

Image

ሰብ ሞያ ጥበበኛትት ናይ ጥበብ ፕሮጀክታት ምድላውን ጥበባዊ ውክሾፓትን ይቆፃፀሩ ፣ ዕድምኦም ብ መንጎ 15ን 25ን  ንዝርከቡ መንእሰያት፡፡

ናይ ስድራ ፕሮጀክታት

Image

Kinderen kunnen niet los gezien worden van het gezin waarin ze opgroeien.Bij de Vrolijkheid werken ouders/verzorgers en kinderen samen binnen kunstprojecten. De Vrolijkheid creëert een ruimte waar de kracht van families aandacht en ruimte krijgt. Samen met de kunstenaar voeren ouders regie over de inhoud en de activiteiten. Dit zorgt voor mooie verhalen, onvergetelijke momenten en versterkt de positieve dynamiek in gezinnen. Familieprojecten hebben een positief effect op kinderen en de mensen die bij deze kinderen horen. De verbinding tussen een ouder en een kind geeft kracht, vreugde en hoop. 

Familie projecten van de Vrolijkheid worden mede mogelijk gemaakt door de bijdrage van fondsen en andere partijen.