آنچه ما انجام می دهیم

آزمایشگاه هنری

تصویر

در Kunstlab کودکان و نوجوانان می توانند استعدادهای خود را کشف کرده و تحت هدایت هنرمندان حرفه ای مهارت های جدید را بیاموزند. مجموعه کارگاه های آموزشی در طیف وسیعی از رشته های هنری از جمله: موسیقی، رقص، تئاتر، هنرهای تجسمی، کلمه گفتاری، فیلم و عکاسی برگزار می شود. هر پروژه در Kunstlab با يك ارائه به ختم ميرسد.

 

تصویر

آزمایشگاه هنری

تصویر

در Kunstlab کودکان و نوجوانان می توانند استعدادهای خود را کشف کرده و تحت هدایت هنرمندان حرفه ای مهارت های جدید را بیاموزند. مجموعه کارگاه های آموزشی در طیف وسیعی از رشته های هنری از جمله: موسیقی، رقص، تئاتر، هنرهای تجسمی، کلمه گفتاری، فیلم و عکاسی برگزار می شود. هر پروژه در Kunstlab با يك ارائه به ختم ميرسد.

 

تصویر

جوان ها

تصویر

تصویر

با نظارت هنرمندان حرفه ای ما، کارگاه های هنری برای جوانان بین 15 تا 25 سال برگزار می گردد.

تصویر

والدین-فرزند

ما پروژه های هنری ویژه ای را برای کودکان کوچک و والدینشان ترتیب می دهیم. این پروژه های هنری باعث می شوند تا آنها بتوانند با هم داستانی ایجاد کنند، لحظات شادی را به اشتراک بگذارند و در نهایت این امر موجب تقویت پویایی مثبت در خانواده ها می گردد. 

 

تصویر

تصویر

Vrolijke Academie

در بنیاد Vrolijkheid فضای زیادی برای یادگیری، توسعه، الهام بخشیدن به یکدیگر و به اشتراک گذاری دانش و تجربیات وجود دارد. به همین دلیل از کلیه کارمندان و داوطلبان بنیاد Vrolijkheid دعوت شده است تا در برنامه های آموزشی آکادمی Vrolijkheid بپیوندند و لذت ببرند. 

این برنامه های آموزشی، برای همه کسانی که به نوعی با بنیاد ما همکاری می نمایند، پیشنهاد می گردد. 

تصویر

تصویر

Lees hier meer over de impact van de activiteiten.