Impact

Impact

Kunst is een uiting van het onuitspreekbare, een dimensie van waarneming en een emotie die niet in woorden kan worden gevat. Kunst spreekt voor zichzelf. Kunst helpt kinderen, jongeren en volwassenen weerbaarder en veerkrachtiger te worden.

Jonge makers worden trots op zichzelf wanneer zij bezig zijn met het onderzoeken en produceren van kunst. Uit het onderzoeksrapport ‘Buitengewoon. Over de betekenis van kunst en cultuur voor veerkracht van jongeren’ een onderzoek van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie Amateurkunst (LKCA) onder kwetsbare kinderen en jongeren, blijkt dat deelname aan kunstzinnige activiteiten een positief effect heeft op het zelfbeeld, de sociale en cognitieve vaardigheden en het bouwen van een netwerk. Vaardigheden die belangrijk zijn voor hun maatschappelijke ontwikkeling en een toekomstige carrière.

Het rapport van het LKCA geeft, naast verschillende andere onderzoeken, inzicht in het effect van kunstzinnige activiteiten op de ontwikkeling van kinderen en jongeren. De waarde van kunst zit specifiek in ruimte voor zelfexpressie, zelfreflectie, succeservaringen en eigenaarschap over een eigen proces.

صورة

صورة

De output van de creatieve activiteiten van de Vrolijkheid bestond in 2019 uit 5677 vrolijke workshops en 203 optredens en exposities binnen en buiten het azc. Met deze output had de Vrolijkheid een impact op de leefwereld van de kinderen, jongeren en ouders in azc’s.

Bij de Vrolijkheid ontdekken kinderen, jongeren en hun ouders talenten. Positieve belevenissen en herinneringen worden gecreëerd of naar boven gehaald en als hulpbron ingezet. Dit proces zorgt ervoor dat er (creatieve) technieken worden aangeleerd om mee tot rust te komen. Dit draagt bij aan de stabilisering, een verhoogd gevoel van welzijn en een versterking van zelfvertrouwen en veerkracht.

De organisatie zoekt voornamelijk bevestiging van de impact in de ervaringen van de vele deelnemers. Verhalen die kinderen en jongeren vertellen in tekst en beeld, met schilderijen, foto’s, voorstellingen, optredens en ander werk.

Er is ook sprake van onverwachte, soms indirecte impact. Uit het onderzoek Vrolijkheid in asielzoekerscentra (2014) van de Vrije Universiteit naar de Vrolijkheid, bleek dat haar activiteiten een bredere maatschappelijke rol vervullen. De Vrolijkheid biedt een toekomstperspectief, ongeacht waar deelnemers zich na afloop van hun procedure vestigen. Alumni van de Vrolijkheid hebben zich herhaaldelijk publiekelijk uitgesproken over de positieve invloed die de Vrolijkheid in hun jeugd heeft gehad.