L’atelier hétérotopie

Van woensdag 18 augustus t/m woensdag 1 september presenteert De Vrolijkheid in samenwerking met MAMA de raamexpositie L’atelier hétérotopie in de Witte de Withstraat in Rotterdam. Jonge, getalenteerde bewoners van asielzoekerscentrum Rijswijk uiten zich met een eigen fotoproject. Tijdens de fotografie workshop L’atelier hétérotopie, werd in co-creatie met fotografen Eliza Bordeaux en Elianne Welles verkend hoe beeldtaal kan worden ingezet om visueel uitdrukking te geven aan jezelf binnen verschillende omgevingen. En wat betekent fotografie voor jou?

Image – ”To see and show what others don’t see.”

”To see and show what others don’t see.”

Image – ”When you snap a photo, you can go back in time.”

”When you snap a photo, you can go back in time.”

Image

Een hétérotopie is een speciale plek, niet openbaar zoals een park of privaat zoals een eigen huis. Het is een ruimte gereserveerd voor iets bijzonders, dit geldt ook zo voor het azc. Het azc lijkt de wereld in een notendop te zijn, maar tegelijkertijd staat het ook buiten de maatschappij. De tijd lijkt er stil te staan en toch tikken mensenlevens door. Deze tussenruimte is te vergelijken met een hétérotopie, de tegenhanger van een utopie. 

Met het gegeven van de hétérotopie zijn de jongeren aan de slag gegaan en werd door middel van fotografie het azc en de omgeving als hétérotopie verkend. Hierdoor ontstond er een ware conversatie tussen de jongeren en de workshopleiders die samen komen in de foto’s die te zien zijn in deze raamexpositie. 

Image – ”Photography means to capture memorable moments.”

”Photography means to capture memorable moments.”

BEELD//FORMERS

Beeld//Formers zijn jonge azc-bewoners in de leeftijd 15-25 jaar die door middel van zelfgekozen kunstdisciplines een eigen verhaal op een unieke manier presenteren. Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn de instrumenten waarmee verhalen worden vormgeven. 

Eén op de twee mensen die naar Nederland komt is jonger dan vijfentwintig jaar. Met Beeld//Formers nemen deze jongeren het heft in eigen hand. Door middel van zelfgekozen disciplines verbeelden zij op eigen wijze een verhaal. In co-creatie met kunstenaars en leeftijdsgenoten werken ze aan verschillende kunstuitingen. Zo worden jongeren met hun talenten zichtbaar voor zichzelf, elkaar en de Nederlandse samenleving. In 2021 lichtten we 5 Beeld//Formers en hun talent uit door middel van een videoportret.