Organizasyon

Organizasyon

Vrolijkheid Vakfı, profesyonel sanatçılar ve kültürel organizatörlerden oluşan bir ağdır. Her AZC yerel programları düzenlemekten sorumlu kendi ekibine sahiptir. Bu yerel ekipler Koordinasyon ve İçerik, İletişim ve Fon Yaratma ve İşletme Yönetimi ve İdaresi konularında uzmanlardan oluşan ulusal ofisten destek alırlar. Müdürümüz Taco Ruighaver bu takımları yönetmektedir.

Yönetim Kurulu Vrolijkheid Vakfı’nın çalışmalarına rehberlik eder ve onları denetler. Yönetim Kurulu üyeleri:


Hassina Bahar
Mayk Koria
Funda Müjde 
Charlotte van Rappard-Boon (baskan) 
Tom Schram (sayman)
Samiya Saiid 

Statuten de Vrolijkheid
Bestuursreglement en RvT-reglement
Strategisch meerjarenplan 2021 - 2024
CBF Erkenningspaspoort

 

Image

Vrolijkheid ekipleri kadın ve erkeklerden, gençlerden ve yaşlılardan, mülteci geçmişine sahip olan ve olmayan insanlardan, yaratıcılardan ve organizatörlerden oluşur. Aynen sığınmacı merkezlerinde yaşayan insanların kendileri gibi farklı ve çeşitlidir. Çeşitliliğin işimizin kalitesini arttırdığına inanıyoruz.

Jaarverslagen

Jaarverslagen: 
2021
2020
2019
2018 
2017
2016
2015
2014
2013

Image

Beleidsdocumenten

Vertrouwenspersoon Stichting de Vrolijkheid:
Ruben Reinders
Gimd/Zorg van de Zaak
Overschiestraat 184,1062 XK, Amsterdam 
M: 06 3816 72 71 | T: 088  800 85 00
E: r.reinders@gimd.nl | www.gimd.nl 

 

 

 

 

İletişim

Email: info@vrolijkheid.nl
Telefon: +31 (0) 206273287
Adres: Rigakade 16
1013 BC Amsterdam, Hollanda

Banka hesabı: IBAN: NL47 TRIO0338728139
RSIN: 809812290
Ticaret Odası numarası: 34123985

Image