ساکنان Azc

ساکنان Azc

آیا می خواهید در کار بنیاد Vrolijkheid شرکت کنید و آیا در azc زندگی می کنید؟ ما دوست داریم که با ما تماس بگیرید! به عنوان یک ساکن Azc، می توانید به فعالیت های ما بپیوندید، به شخصه فعالیت هایی را ترتیب دهید یا به ما در برگزاری کارگاه های پشتیبانی در azc کمک نمایید.

آیا می خواهید در مورد فعالیت های Vrolijkheid در Azc خود مطلع شوید یا مشارکت کنید؟ لطفاً با هماهنگ کننده برنامه محلی خود تماس بگیرید. با کلیک کردن بر روی azc روی نقشه، هماهنگ کننده برنامه خود را پیدا کنید.

شاید بنیاد Vrolijkheid هنوز در Azc شما فعال نباشد، اما شما می خواهید در برنامه های ما مشارکت کنید. پس با ما از طریق info@vrolijkheid.nl تماس بگیرید.

 

تصویر