اهدا کنندگان

اهدا کنندگان

تصویر

بنیاد Vrolijkheid پروژه های هنری را به مدت بیست سال است که برای کودکان و نوجوانان ساکن در Azc برگزار می کند. ما برای کارهای خود به کمک های خصوصی نیاز داشته، زیرا ما بودجه ساختاری از دولت دریافت نمی کنیم. با کمک شما، ساکنان جوان Azc می توانند استعدادهای هنری خود را توسعه داده و به این وسیله داستانهای خود را بازگو کنند.

بنیاد Vrolijkheid به اصطلاح ANBI (نهاد منافع عمومی) است و به این معنا است که هدایای مالی به بنیاد ما را می توان در شرایط خاصی از مالیات کسر نمود. بسته به وضعیت شما، می توانید 40 درصذ تا 52 درصد از پرداختی خود را از اداره مالیات باز پس بگیرید.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید: info@vrolijkheid.nl 
RSIN 809812290. IBAN: NL47 TRIO0338728139