(Vrolijkheid) بنیادفرولكهايد

بنیاد فرولكهايد

De Vrolijkheid

بنیاد Vrolijkheid (بنیاد ملی ارتقاء خوشبختی) شبکه ای از هنرمندان حرفه ای و سازمان دهندگان فرهنگی است. ما پروژه های هنری را در مراکز Azc (مراکز پناهندگی) درهلند به همراه کودکان، جوانان و والدین آن ها که ساکن این مراکز هستند و با کمک داوطلبان زیادی برگزار می کنیم.

از رقص، تئاتر، موسیقی، رسانه های جدید و هنرهای تجسمی به عنوان ابزاري برای شکل دادن داستان استفاده می کنیم. فضاهای شاد برای افراد، الهام بخش است و باعث می شود كه فرد درگیر تجربیات جدید شده واین امر موجب کشف استعدادهای شخص می شود.

 

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر