اعلامیه و حریم خصوصی

اعلامیه و حریم خصوصی

بنیاد Vrolijkheid مسئول محتوای این وب سایت است. ما مراقبت می کنیم تا آن را به روز، دقیق و در دسترس نگه داریم. اگر سوالی دارید و یا در صورت بروز خطا، لطفا با ما تماس بگیرید:info@vrolijkheid.nl 

ما به اطلاعات خصوصی شما احترام می گذاریم بنابراین ما به آیین نامه حفاظت از داده های عمومی اروپا (GDPR) پایبند هستیم. ما همچنین از آیین نامه رفتار انجمن هلندی برای سازمان های خیریه و طرح صدور گواهینامه دفتر مرکزی هلند برای جمع آوری کمک های مالی (CBF) پیروی می کنیم که عضو کمیته بین المللی سازمان های جمع آوری کمک های مالی است.
 

 

تصویر

روند شکایت

در بنیاد Vrolijkheid ما پنج اصل خود را دنبال می کنیم، همچنین در مورد شکایات یا اختلافات. در زیر می توانید اطلاعات بیشتری را در مورد روند شکایات مطالعه نمایید.

آیا شما شکایتی دارید؟
اگر از نحوه برخورد سازمان شما (یا یکی از همکاران ما) با شما یا درخواست شما ناراضی هستید، می توانید شکایتی را از طریق پست یا از طریق ایمیل برای ما ارسال کنید:

Stichting De Vrolijkheid
Rigakade 16
1013 BC Amsterdam 
The Netherlands
info@vrolijkheid.nl

مواردي كه در نامه شما بايد باشد:
نام شما (یا نام کسی که نماینده آن هستید)
شکایت در مورد چیست
وقتی این اتفاق افتاد
 

تصویر

هر شکایتی که دریافت می کنیم ثبت می شود و طبق روال زیر رسیدگی می شود:

 • در طی دو روز کاری، رسيدي دریافت خواهید کرد.
 • شکایت شما به دقت خوانده می شود. اگر فاقد اطلاعات لازم باشد، از شما خواهیم خواست كه ظرف مدت دو هفته كتباً آن را ارائه كنید و رسیدگی به شکایت شما را تا زمان دریافت اطلاعات شما موكول می كنیم.
 • بسته به موضوع شکایت شما، کارکنان مناسب مسئول حوزه شکایت شما را تشکیل خواهیم داد، نه کارمندان مستقیمی که درگیر موضوع هستند، بلکه مديريت اجرايي اين مسئولیت را بر عهده دارند. آنها تصمیم می گیرند چه کسی روند رسیدگی به شکایت را تحت نظر داشته باشد و مسیر روند کار را تعیین کند.
 • ظرف دو هفته پس از دریافت شکایت، یکی از سه گزینه زیر انجام می پذیرد:
  شکایت شما به صورت کتبی رسیدگی می شود. 
  از شما خواسته می شود که شخصاً با تیم رسیدگی به شکایات ملاقات کنید تا ما بهتر بتوانیم شکایت شما را بررسی کرده و نحوه پاسخ به آن را بررسی کنیم.
  کمیته ای مستقل، مربوط به موضوع مورد نظر، جهت بررسی شکایت شما تشکیل خواهد شد.
 • مدیر یک نامه یا ایمیل برای شما ارسال می کند تا از نتیجه گیری در مورد رسیدگی به شکایت یا مراحل پیگیری احتمالی مطلع شوید.

مدیر بنیاد Vrolijkheid مسئولیت نهایی درمورد رسیدگی به شکایات را بر عهده دارد. اگر از نحوه رسیدگی به شکایت خود ناراضی هستید، می توانید به هیئت مدیره بنیاد Vrolijkheid اعتراض کنید. هیئت مدیره درخواست تجدید نظر شما را با روال مشابه انجام خواهد داد.