سازمانهای فرهنگی

سازمانهای فرهنگی

بنیاد Vrolijkheid پروژه های هنری را به مدت بیست سال است که برای کودکان و نوجوانان ساکن در Azc برگزار می کند. بنیاد Vrolijkheid، ما حدود 100 کارگاه هنری را در هفته در اقصی نقاط هلند برگزار می کنیم و آن فعالیت ها شامل محصولات هنری تجسمی، فیلم های انیمیشن، کتاب، اجرای رقص،  شعر و غيره است.

كار فرهنگی شما همچنین می تواند به ما كمك كند. به عنوان مثال با آماده سازی فضای نمایشگاه ، برپایی کارگاه های آموزشی ، اهدای منابع هنری یا منابع دیگر.

آیا می خواهید مشارکت کنید؟ پس لطفا با ما تماس بگیرید: info@vrolijkheid.nl.

 

 

 

تصویر

Wil jouw organisatie graag samenwerken met de Vrolijkheid? Neem dan contact op met info@vrolijkheid.nl. 

De Vrolijkheid werkt samen met veel lokale en landelijke culurele partners. Soms is dat eenmalig maar een samenwerking kan zich ook ontwikkelen tot een langdurig partnerschap. Enkele voorbeelden van culturele samenwerkingspartners zijn Codarts Rotterdam, het Van Gogh Museum, het Joods Museum, Lichtkunst festival ILightU in Utrecht, het Muziekgebouw (SoundLab) en het Nederlands Dans Theater, OBA, het Zeeuws Museum en vele lokale galeries, musea bibliotheken of kunstinstellingen.  

Benieuwd naar zo’n samenwerking? In de video hieronder spreken twee docenten van het Nederlands Dans Theater, Lotte en Alexandra over het geven van danslessen op azc Katwijk. 

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر