ወፈያ

Stichting de Vrolijkheid vindt dat elk kind recht heeft op creativiteit en zelfexpressie.

ወፈያ

Daarom organiseren we op wekelijkse basis 100 creatieve activiteiten en workshops op 30  azc’s door heel Nederland. Jaarlijks bereiken we daarmee gemiddeld 49.000 kinderen, jongeren en hun families. Dat doen we sinds 1999 met een netwerk van 580 mensen (bewoner, vrijwilligers, kunstenaars en werknemers) door het hele land. 

Image

Kunst en creativiteit zorgen voor een positieve uitlaatklep en een momenten van ontspanning, plezier en zelfexpressie. Kunst maken vergroot je veerkracht en heeft postieve effecten op je welzijn. Aanraking met kunst, cultuur en creativiteit is bovendien vaak een leven lang van toegevoegde waarde. 

De Vrolijkheid gelooft in een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het welkom heten van jonge mensen in de asielopvang. Door contact te maken, op gelijkwaardige basis samen te werken en nieuwe verbindingen te leggen, dragen we bij aan de inclusie van jonge azc-bewoners in de Nederlandse samenleving.

Wil je de Vrolijkheid steunen zodat we ons werk op azc’s kunnen blijven doen? Met jouw steun kunnen jonge azc bewoners hun verhaal vertellen en hun talenten ontdekken en ontwikkelen.

Image

De Vrolijkheid is een Algemeen Nut Beoogde Instelling. Giften aan de Vrolijkheid kunnen dus onder bepaalde voorwaarden worden afgetrokken van de belasting. Afhankelijk van je situatie kun je 40 tot 52 procent van je gift terugkrijgen van de belasting.

Benodigde informatie: Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid. RSIN 809812290. IBAN: NL47 TRIO0338728139.