ስነ ጥበበኛታት

ስነ ጥበበኛታት

እቲ ቭሮልጅክሂድ ናይ ሰብ ሞያ ጥበበኛታትን ናይ ባህሊ ኣዳለውቲን መርበብ እዩ፡፡ ናይ ጥበብ ፕሮጀክት ኣብ ደች ኤዚሲስ ምስ ቆልዑ ፤ መንእሰያትን ኣብኡ ዝነብሩ ስድራታትን ብዙሓት ፈቓደኛታት ብሓባር የምዕብል፡፡

ኣብ ዝኾነ ዘርፊ ዝርኸቡ ስነ ጥበበኛታት ናይ ስራሕና ናይ ዝባን ኣጽሚ እዮም፡፡ ናትና ኣጋር ንምኳን ፣ ንቆልዑ ፣ መንእሰያትን ዓቢ ሰባት ነበርቲ ኤዚሲስ ኣብ ዝትፍለይሉ ናይምፍጣር ኪደት ንምስታፍ ክትደልዩ ይግባዕ፡፡ እዚኦም ናይ ምፍጣር ኪደታት ውፅኢቶም ናይ ጥበብ ምሕርቲ ክኾን ይክእል ከም ፊልም ፣ ስዕሊ ፣ ሙዚቃ ወይ ካልእ ኣይነት ምርዒት፡፡ እቲ ዝፍጠረሉ ኪደት ብባዕሉ ብማዕረ አድላይ እዩ፡፡ 

ስነ ጥበበኛ ዲኹም ኣብ ኤዚሲ ክትነብሩ ትክእሉ ንቆልዑን መንእሰያትን ኣብ ጥበብ ክተሳትፉ ትደልዩ? እንተኮይኑ በይዛኹም ከመይ ምውፋይ ከምዝትክእሉ ንምምይያጥ ርከቡና፡፡

Image