ናይ ባህሊ ትካላት

ናይ ባህሊ ትካላት

ከም ቭሮልጅክሂድ ብሰሙን ዳርጋ 100 ጥበባዊ ውርክሾፓት ኣብ ኤዚሲስ ኣብ ኩሉ ኔዘርላንድ እነዳልው ኢና፡፡ ብውጽዒቱውን ብዙህ መፅሐፍቲ ፣ ናይ ሳዕስዒት ምርዒታት ፣ ግጥሚ ፣ ዝረኣዩ ናይ ጥበብ ምሕርትታት ፣ ናይ ኣኒሜሽን ፊልምታት ወዘተ የምፅዕ፡፡  

ናትኩም ናይ ባህሊ ተቋም እውን ኣብ ስራሕና ክውፍይ ይክእል፡፡ንኣብነት ናይ ምርዒት ቦታ ክፍቲ ብምግባር ፣ ወርክሾፓት ምድላው ፣ ናይ ጥበብ መሳርሒታት ወይ ካልእ ሃብቲ ብምሓብ፡፡

ምውፋይ ትደልዩ ዲኹም? እንተኮይኑ በይዛኹም በዚ ርከቡና: info@vrolijkheid.nl. 

Image

Wil jouw organisatie graag samenwerken met de Vrolijkheid? Neem dan contact op met info@vrolijkheid.nl. 

De Vrolijkheid werkt samen met veel lokale en landelijke culurele partners. Soms is dat eenmalig maar een samenwerking kan zich ook ontwikkelen tot een langdurig partnerschap. Enkele voorbeelden van culturele samenwerkingspartners zijn Codarts Rotterdam, het Van Gogh Museum, het Joods Museum, Lichtkunst festival ILightU in Utrecht, het Muziekgebouw (SoundLab) en het Nederlands Dans Theater, OBA, het Zeeuws Museum en vele lokale galeries, musea bibliotheken of kunstinstellingen.  

Benieuwd naar zo’n samenwerking? In de video hieronder spreken twee docenten van het Nederlands Dans Theater, Lotte en Alexandra over het geven van danslessen op azc Katwijk. 

Image

Image

Image

Image