እቲ ቭሮልጅክሂድ

እቲ ቭሮልጅክሂድ

De Vrolijkheid

እቲ ቭሮልጅክሂድ (እቲ ብሄራዊ ናይ ሕጉስነት መተባብዒ ትካል) ናይ ጥበብ ሞያተኛታትን ናይ ባህሊ ኣዳለውቲ መራኸቢ እዩ፡፡ ናይ ጥበብ ፕሮጀክታት ኣብ ደች ኤዚሲስ (ናይ ጽግዕተኛታት ማዕከል) ምስ ቆልዑ ፣ መንእሰያት ፣ ናቶም ወለድታትን ምስ ብዙህ ፍቓደኛታት ብሓባር ብምኳን እነምዕብል፡፡

ሳዕስዒት ፣ ቲያትር ፣ ሙዚቃ ፣ ሓዱሽ ሚድያን ዝራዓዩ ጥበባት ታሪኻት ወይ ዛንታታት ንምሕናፅ እንጥቀመሎም መሳርሒታት እዮም፡፡ ሕጉስ ቦታታት ኣብ ሓዲሽ ተመክሮታት ንምስታፍን ናይ ሓደ ክእለት ንምርኻብን  የተባብዑ፡፡

Image

Image

Image

Image