De Vrolijkheid

De Vrolijkheid

Stichting de Vrolijkheid is een netwerk van professionele kunstenaars, regelaars, vrijwilligers, kinderen, jongeren en ouders. Samen realiseren wij wekelijks meer dan 100 workshops en kunstprojecten op asielzoekerscentra door heel Nederland. 

Met dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst investeert de Vrolijkheid in de ontwikkeling en empowerment van jonge azc-bewoners. Vrolijke ruimtes bieden de inspiratie om eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen.

Missie

De Vrolijkheid investeert met kunst in de ontwikkeling en empowerment van kinderen, jongeren en hun ouders in asielzoekerscentra.

Visie

De Vrolijkheid acht de samenleving verantwoordelijk voor het welkom heten van jonge mensen in de asielopvang en geeft zelf het voorbeeld door met elkaar in contact te treden, op gelijkwaardige basis samen te werken en nieuwe verbindingen te leggen. Zo dragen we bij aan de inclusie van jonge azc-bewoners in de Nederlandse samenleving.