De Vrolijkheid

De Vrolijkheid

Stichting de Vrolijkheid maakt kunst op Nederlandse asielzoekerscentra (azc). Dit doen we samen met kinderen, tieners, jongeren en de families die daar wonen. Elke week organiseren we 100 creatieve workshops op azc’s door heel het land. De Vrolijkheid doet dit al meer dan 20 jaar. 

Opgroeien op een azc is niet altijd even makkelijk. De tijd lijkt er soms stil te staan. Met dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst investeert de Vrolijkheid in de ontwikkeling en veerkracht van jonge azc-bewoners. Om een ervaring te geven die een leven lang van toegevoegde waarde kan zijn. 

Stichting de Vrolijkheid is een netwerk van professionele kunstenaars, regelaars, vrijwilligers, kinderen, tieners, jongeren en ouders. 

Missie

De Vrolijkheid investeert met kunst in de ontwikkeling en empowerment van kinderen, jongeren, tieners en hun families in asielzoekerscentra.

Visie

De Vrolijkheid acht de samenleving verantwoordelijk voor het welkom heten van jonge mensen in de asielopvang en geeft zelf het voorbeeld door met elkaar in contact te komen, op gelijkwaardige basis samen te werken en nieuwe verbindingen te leggen. Zo dragen we bij aan de inclusie van jonge azc-bewoners in de Nederlandse samenleving. 

 

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding