Doneer

Doneer

Afbeelding

Stichting de Vrolijkheid organiseert al 20 jaar kunstprojecten voor en met kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. Omdat de Vrolijkheid niet structureel gesteund wordt door de overheid, zijn we afhankelijk van particuliere donaties en giften. Met jouw steun kunnen jonge azc-bewoners hun verhaal vertellen en hun talenten ontwikkelen.

De Vrolijkheid is een Algemeen Nut Beoogde Instelling. Giften aan de Vrolijkheid kunnen dus onder bepaalde voorwaarden worden afgetrokken van de belasting. Afhankelijk van je situatie kun je wel 40 tot 52 procent van je gift terugkrijgen van de belasting.

Benodigde informatie: Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid. RSIN 809812290. IBAN: NL47 TRIO0338728139.