AZCarnhem014.jpg

Changing stories - interactief theater

Changing Stories: Oh jee, de taart is gestolen! is een feestelijke, interactieve en muzikale theatervoorstelling waarbij de inbreng van het publiek - ouders en kinderen die wonen in het azc Arnhem en buurtbewoners - op het verloop van de voorstelling maar ook op het decor en de kostuums een belangrijk onderdeel vormt. Dit ouder-en-kind project brengt talenten van ouders en kinderen naar boven en zorgt ervoor dat verhalen gedeeld worden.

Changing stories is gemaakt voor en door de bewoners, jong en oud, van asielzoekerscentrum Arnhem-Zuid en buurtbewoners. Kinderen spelen een belangrijke rol bij het ontwikkelen van het verhaal. Zij mogen het verhaal veranderen. En kunnen zo hun eigen levens misschien een klein beetje veranderen. Gewoon, door een beetje aandacht en plezier. Ook het dekor en de kostuums zijn en worden gemaakt in workshops van de Vrolijkheid, door de gezinnen die verblijven op het azc. Door de samenwerking met de buurt vormt de voorstelling een bijzondere kans in contact te komen met bewoners van het azc en hun verhalen te leren kennen.  

Zeker op een POL-locatie blijkt theater een uitstekend medium voor verbinding, de taalbarrière te slechten en culturele verschillen te ontstijgen. Het creëert een wereld waarin alles mogelijk is en waar op een speelse manier contact wordt gemaakt. Het geeft de mogelijkheid de echte wereld even te laten voor wat die is.

Changing stories is geschikt voor alle leeftijden en non-verbaal. Het is een samenwerkingsproject van De Vrolijkheid Arnhem met Tomaat! Theater op Maat. De opvanglocatie Arnhem-Zuid is een procesopvanglocatie (pol), voor mensen die bij de IND in Zevenaar de algemene asielprocedure doorlopen. Het betekent dat de bewoners er relatief kort verblijven. Het azc ligt in een buitenwijk van Arnhem en is sinds 1994 in gebruik.

Voor het voortzetten en uitbouwen van Changing Stories heeft Vrolijkheid Arnhem in 2017 een crowdfundingsactie opgezet i.s.m. de 1%Club. Het streefbedrag van een kleine 2000 euro werd ruim op tijd gehaald. Alle gulle gevers heel hartelijk dank namens de kinderen en ouders die de komende maanden weer aan de slag gaan met Changing stories!

Het project blijven volgen? Kijk op facebook!

Changing Stories Update
In februari 2018 bezocht de crew van Changing Stories een vluchtelingenkamp op Lesbos. Lees hier hoe de voorstelling ook daar jongeren weet te raken en enthousiasmeren.