Werkwijze

De Vrolijkheid hanteert vijf principes voor alle projecten: de 5 V’s. Op basis daarvan worden activiteiten en programma’s ontworpen en geëvalueerd.

Afbeelding

Vrolijkheid

is het uitgangspunt van de organisatie. Bij de Vrolijkheid wordt ingezet op een positieve dynamiek en het creëren van zorgeloze momenten en herinneringen.
 

Veiligheid

is niet vanzelfsprekend op een asielzoekerscentrum. De Vrolijkheid biedt met een vast team van kunstenaars en vrijwilligers een veilige plek waar iedereen zichzelf kan zijn.

Vertrouwen

in anderen is iets dat wel eens verloren raakt tijdens een asielprocedure. Het aangaan van gelijkwaardige vertrouwensrelaties vormt een kernbestanddeel van ieder kunstproject bij de Vrolijkheid.

Verhaal

staat bij de Vrolijkheid voor kunst. Het vertellen van verhalen via uiteenlopende kunstvormen is wat de Vrolijkheid doet.

Veerkracht

veerkracht van kinderen en jongeren is de motor van de Vrolijkheid. Het is het vermogen van jonge azc-bewoners om binnen lastige omstandigheden iets moois te maken en het vertrekpunt van ieder kunstproject.*De werkwijze van de Vrolijkheid wordt verder toegelicht in Eerste Hulp bij Vrolijkheid

Afbeelding