Proclaimer

Proclaimer en privacy

Stichting de Vrolijkheid is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze juist, actueel en toegankelijk te houden. Als je vragen hebt of incorrecte informatie tegenkomt, neem dan contact met ons op. 

De Vrolijkheid vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw gegevens. Naast de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming houdt de Vrolijkheid zich aan de gedragscodes van de Vereniging Goede Doelen Nederland en het CBF-keurmerk voor Goede Doelen. Klik hier voor onze volledige privacy verklaring.

Afbeelding

Klachtenprocedure

Stichting de Vrolijkheid gelooft in de 5 V’s, ook in het geval van meningsverschillen of klachten. Hieronder leest u meer over onze klachtenprocedure.

Een klacht? Een klacht is een uiting van onvrede over de afhandeling of gedraging van (een medewerker van) de Vrolijkheid. In de klacht dient de volgende informatie vermeld te worden: 

Naam van respondent of diens vertegenwoordiger.
Reden, korte beschrijving en eventuele datum van de klacht.
De klacht kan ingediend worden per brief (Rigakade 16, 1013 BC) of info@vrolijkheid.nl.

Elke klacht die bij de Vrolijkheid binnenkomt, wordt geregistreerd en via onderstaande procedure afgehandeld. 

Afbeelding

Procedure 

  • Binnen twee werkdagen ontvangt de respondent een ontvangstbevestiging.
  • Klachten worden zorgvuldig doorgelezen en indien deze onvoldoende informatie bevatten, wordt de respondent in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken aanvullende informatie te verschaffen. In dit geval wordt de afhandeling van de klacht uitgesteld totdat deze informatie is aangeleverd.
  • Naar aanleiding van de inhoud van de klacht worden de mensen die nodig zijn bij de afhandeling bij elkaar geroepen. Dit zijn niet de direct betrokkenen, maar verantwoordelijke en/of eindverantwoordelijke medewerkers van de Vrolijkheid. Zij stellen de omvang van de klacht vast, bepalen wie de procesbewaker wordt en spreken vervolgstappen af. 
  • Binnen twee weken nadat een klacht compleet is ingediend kunnen drie opties gevolgd worden:
  • Een schriftelijke afhandeling van de klacht.
  • Een persoonlijk gesprek tussen de respondent en medewerker(s) van de Vrolijkheid om de achtergrond van de klacht verder te doorgronden, en te onderzoeken hoe dat opgelost kan worden. 
  • Een onderzoek door een onafhankelijke commissie. Afhankelijk van het soort klacht wordt de commissie samengesteld. 
  • Middels een brief of email van de directeur wordt de respondent geïnformeerd over eventuele vervolgstappen of conclusies. 

De directeur is eindverantwoordelijk voor de afhandeling van de klacht. Mocht de respondent niet tevreden zijn over de afhandeling van de klacht dan kan hij/zij in beroep gaan bij het bestuur. Ook het bestuur volgt de inhoudelijke afhandeling zoals hierboven besproken.