Bedrijf of ondernemer

Bedrijf of ondernemer

Omdat de Vrolijkheid niet structureel gesteund wordt door de overheid, zijn we afhankelijk van particuliere donaties en giften. Als bedrijf of ondernemer is het mogelijk de Vrolijkheid op verschillende wijzen te sponsoren. 

Wordt supporting-partner van de Vrolijkheid, geef financiële ondersteuning aan één van onze evenementen of programmalijnen, of lever een bijdrage in de vorm van expertise, netwerk of middelen. Neem contact op met de afdeling fondsenwerving (Sarah Gomaa, sarah.gomaa@vrolijkheid.nl), om de verschillende mogelijkheden te bespreken of een concreet voorstel te doen.

Afbeelding