Organisatie

Organisatie

Stichting de Vrolijkheid is een netwerk van professionele kunstenaars en regelaars. Per asielzoekerscentrum is een team van twee programmacoördinatoren verantwoordelijk voor de organisatie van het lokale programma, ze doen dit samen met vrijwilligers die vaak zelf op het azc wonen. Zij krijgen hierbij ondersteuning van het landelijk kantoor, bestaande uit de teams coördinatie & inhoud, communicatie & fondsenwerving, zakelijke leiding & administratie.

De Vrolijkheid heeft een tweekoppig bestuur die leiding geeft aan de organisatie en een Raad van Toezicht die toezicht houdt. Het tweehoofdige bestuur bestaat uit zakelijk directeur-bestuurder Tom Saal en artistiek directeur-bestuurder Matea Safar. De Raad van Toezicht bestaat uit:

Hassina Bahar
Geeta Bruin
Usman Javed Iqbal
Mayk Koria (voorzitter)
Sjaron Minailo 

Statuten de Vrolijkheid
Bestuursreglement en RvT-reglement
Strategisch meerjarenplan 2024 - 2028
CBF Erkenningspaspoort

 

Afbeelding

De teams van de Vrolijkheid bestaan uit jonge en oudere mensen, mensen met en zonder vluchtverleden, creatieven en organisatoren. Net zo verschillend en divers als bewoners van azc’s zelf. Deze diversiteit bevordert de kwaliteit van ons werk. 
 

Jaarverslagen

Bekijk hier onze jaarverslagen en jaarrekeningen.

2023
2022
2021
2020
2019
2018 
2017
2016
2015
2014
2013

Afbeelding

Beleidsdocumenten

Vertrouwenspersoon Stichting de Vrolijkheid:
Ruben Reinders
Gimd/Zorg van de Zaak
Overschiestraat 184,1062 XK, Amsterdam 
M: 06 3816 72 71 | T: 088  800 85 00
E: r.reinders@gimd.nl | www.gimd.nl 

 

 

 

 

Contact

Adres: 
Rigakade 16
1013 BC Amsterdam
info@vrolijkheid.nl
020-6273287

IBAN: NL47 TRIO0338728139
RSIN: 809812290
KvK-nummer: 34123985

Afbeelding