Organisatie

Organisatie

De Vrolijkheid is een netwerk van professionele kunstenaars en regelaars. Per azc is een team verantwoordelijk voor de organisatie van het lokale programma. Zij krijgen hierbij ondersteuning van het landelijk kantoor, bestaande uit de teams coördinatie & inhoud, communicatie & fondsenwerving, zakelijke leiding & administratie.

Stichting de Vrolijkheid heeft een tweehoofdige bestuur die leiding geeft aan de organisatie en een Raad van Toezicht die toezicht houdt. Het tweehoofdige bestuur bestaat uit zakelijk directeur-bestuurder Tom Saal en artistiek directeur-bestuurder Matea Safar. De Raad van Toezicht bestaat uit:

Hassina Bahar
Geeta Bruin
Usman Javed Iqbal
Mayk Koria (voorzitter)
Sjaron Minailo 
Charlotte van Rappard-Boon  
 

Statuten de Vrolijkheid
Bestuursreglement en RvT-reglement
Strategisch meerjarenplan 2021 - 2024
CBF Erkenningspaspoort

 

Afbeelding

De teams van de Vrolijkheid bestaan uit jonge en oudere mensen, mensen met en zonder vluchtverleden, creatieven en organisatoren. Net zo verschillend en divers als bewoners van azc’s zelf. Deze diversiteit bevordert de kwaliteit van ons werk. 

Meer informatie over de organisatie van de Vrolijkheid

Jaarverslagen

Bekijk hier onze jaarverslagen en jaarrekeningen.


2022
2021
2020
2019
2018 
2017
2016
2015
2014
2013

Afbeelding

Beleidsdocumenten

Vertrouwenspersoon Stichting de Vrolijkheid:
Wilfred Welten
Gimd/Zorg van de Zaak
Overschiestraat 184,1062 XK, Amsterdam 
M: 06 514 378 27| T: 088  800 85 00
E: w.welten@gimd.nl  | www.gimd.nl 

Contact

Adres: 
Rigakade 16
1013 BC Amsterdam
info@vrolijkheid.nl
020-6273287

IBAN: NL47 TRIO0338728139
RSIN: 809812290
KvK-nummer: 34123985

Afbeelding