Verteltot10-denhelder2017voorbereidingen 2.jpg

Vertel tot 10

Bij dit Ouder-kind-project van de Vrolijkheid schrijven en tekenen ouders een eigen kinderboekje voor hun kind(eren). Basis van het boekje is een verhaal van de ouders, een eeuwenoud verhaal, een anekdote, een sprookje, een zelf bedacht verhaal of een combinatie hiervan. Er wordt gewerkt vanuit de behoefte van ouders om met de Nederlandse taal bezig te zijn.

Daarnaast is gebleken dat het aandachtig bezig zijn en zelf iets maken voor je eigen kinderen maar ook de kinderen van anderen, door ouders als waardevol wordt ervaren. Gedurende de workshops werken zij aan het verzinnen van het verhaal, het structureren ervan en het uiteindelijke schrijven en vormgeven van hun verhaal. De eindresultaten worden bij een feestelijke en intieme afsluiting overhandigd aan de kinderen.