IMG_6954.JPG

Vrolijke Academie

De Vrolijkheid vindt het belangrijk dat iedereen die voor ons op een azc aan de slag gaat dit goed voorbereid doet. Op basis van de jarenlange ervaring die de Vrolijkheid heeft met werken binnen de zeer specifieke context van het azc, heeft de Vrolijkheid een eigen trainingsprogramma ontwikkeld voor onze programmacoördinatoren, workshopleiders en vrijwilligers. Dit trainingsprogramma heet de Vrolijke Academie.

De Vrolijke Academie is gebaseerd op de competenties die je volgens de Vrolijkheid nodig hebt om kunstzinnige interventies en programma's te organiseren, begeleiden en ontwikkelen voor kinderen, jongeren en hun ouders binnen de specifieke context van het azc. De Vrolijkheid werkt hierbij vanuit 5 waarden, de 5 V's: vertrouwen, veiligheid, verhalen, veerkracht en vrolijkheid.

Begin 2018 is een document gepubliceerd Eerste Hulp bij Vrolijkheid, bedoeld om de programmacoördinatoren en andere teamleden praktisch inzicht te bieden  in de dagelijkse manier van werken bij Stichting de Vrolijkheid en de wijze waarop dit werk zich verhoudt tot de missie, visie en kernprincipes van de organisatie.

Het document is hier in het Nederlands te downloaden. English Version.                       

De Vrolijkheid besteedt binnen de Academie veel aandacht aan het samenwerken met bewoners van het azc en het inzetten van kunst als katalysator. Een belangrijk motto van de Academie is 'show, don't tell'. Binnen het trainingsaanbod wil de Vrolijkheid mensen graag zelf laten leren door ervaren.

De landelijke inspiratiedag is een belangrijk onderdeel van de Vrolijke Academie. In september 2017 kwam het netwerk bijeen in Utrecht voor inspirerende presentaties en workshops. Samen werd onder meer een kunstzinnige kettingreactie gebouwd onder leiding van Pieter-Max Schultz.

 

Diversiteit en kunst
In de toekomst ambieert de Vrolijke Academie ook van toegevoegde waarde te zijn voor externe organisaties en individuen die graag iets willen leren over diversiteit en kunst. Want waar kun je dit beter ervaren dan bij de Vrolijkheid op een azc?