17884546_1133430020135707_1973366191332081506_n.jpg (1)

Azc Emmen

Het azc bevindt zich circa 10 km buiten Emmen, tegenover station Emmen-Zuid, en is in gebruik sinds september 2000. De Vrolijkheid organiseert er al geruime tijd culturele activiteiten voor kinderen en jongeren.

Per 1 mei 2012 wordt het azc bewoond door uitgeprocedeerde gezinnen met minderjarige kinderen. De 600 bewoners verblijven in caravans  en semipermanente prefab bewonersgebouwen, bestaand uit een onder en bovenverdieping met woonunits. Per unit wonen 6-8 mensen.
Sinds half mei 2016 is er vlak naast de gezinslocatie in Emmen nog een tweede locatie geopend: de noodopvang (pol), waar tot voorjaar 2017 600 extra mensen kunnen worden opgevangen. De bezetting van asielzoekerscentra wisselt sterk, dat heeft te maken met de landelijke in- en uitstroom van asielzoekers.

Het merendeel van de bewoners is afkomstig uit Pakistan, Afghanistan, Irak, Iran en Somalië. Ook verblijven er bewoners uit Tsjechië en Slowakije en uit andere Oost-Europese landen die nog niet zijn aangesloten bij de Europese Unie. De omgang tussen mensen met een verschillende taal- en cultuurachtergrond vormt soms een uitdaging.


Vrolijke activiteiten
Kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar en 9 tot 12 jaar nemen deel aan workshops op het gebied van muziek, dans, tekenen, schilderen, poëzie, verhalen en sport.

Meer weten? Volg ons op Facebook!

Programmacoördinatoren:
Lianne Wolbink-de Lange: lianne@vrolijkheid.nl
Melissa Jansma, melissa@vrolijkheid.nl

Bezoekadres:
Wilhelmsweg 85
7814 VG Emmen

Telefoon:
020-6273287 (kantoor Amsterdam)