Azc Katwijk

Sinds oktober 2008 worden asielzoekers opgevangen op azc Katwijk, dat zich ver van de bewoonde wereld bevindt op een voormalige vliegbasis. Het centrum was in eerste instantie gericht op terugkeer naar het land van herkomst. In juli 2011 werd azc Katwijk aangewezen als een van de eerste gezinslocaties in Nederland. Vanaf eind 2014 is de locatie uitgebreid tot in totaal 1170 opvangplaatsen en is het naast een gezinslocatie ook een regulier azc. De Vrolijkheid biedt in azc Katwijk al jaren culturele activiteiten voor kinderen en jongeren.

De bewoners van azc Katwijk zijn gehuisvest in de gebouwen waar vroeger de militairen woonden die gelegerd waren op het voormalig vliegveld Valkenburg. Voor de uitbreiding zijn semipermanente gebouwen geplaatst.

De bewoners zijn afkomstig uit Somalië, Iran, Irak, Afghanistan, Koerdistan, Burundi, Congo en diverse andere landen. De grote groep basisschool-leerlingen gaat naar school op het azc-terrein. Er zijn weinig speelmogelijkheden voor de kinderen, kinderen spelen vooral buiten en in de gangen van het centrum. Taal (non-verbaal aanbod) en diversiteit in cultuur vormen soms uitdagingen.

Vrolijke activiteiten
Er worden activiteiten voor kinderen van 2 t/m 12 jaar en jongeren van 13 t/m 16 jaar georganiseerd. De activiteiten spelen zich zowel binnen af als in de buitenlucht. Er zijn bijvoorbeeld rapworkshops, een muziekplek, een open atelier en ontmoetingsdagen georganiseerd. Ook zijn er ouder/kind-projecten gedaan waaronder muziek-op-schoot voor ouders en de allerkleinsten, beeldende projecten en een tuinenproject. In de zomer heeft het centrum een feestelijke zomerweek.  

In 2014 is er een (eerste) Nest-pilotproject gestart in azc Katwijk. Nest geeft extra aandacht aan kinderen in de basisschoolleeftijd die kampen met een bijzonder moeilijke gezinssituatie. Deze kinderen kunnen iedere dag bij de workshops en in de woonkamer van Nest terecht.

Programmacoördinatoren:
Ingeborg Dennesen, ingeborg@vrolijkheid.nl
Karen Wuertz, karen@vrolijkheid.nl

Bezoekadres: 
Mientlaan 33-35
2223 LG Katwijk

Telefoon:
020-6273287 (kantoor Amsterdam)