• Nationale-Postcode-Loterij-300x194.png
  • ANBI-logo.gif
  • CBFLogo.jpg
goldenlifefoundation_190316-004.jpg

Organisatie

Stichting de Vrolijkheid is een multiculturele netwerkorganisatie. Het is een bonte stoet mensen en organisaties die zich betrokken voelt bij de kinderen en jongeren in asielzoekerscentra. Dit vrolijke gezelschap kent de meest uiteenlopende disciplines en achtergronden. Kunstenaars en creatieve organisatoren met of zonder een vluchtelingenachtergrond, vrijwilligers van binnen en buiten de asielzoekerscentra – het netwerk wisselt kennis en ervaringen uit.

Jaarverslagen
Hieronder kun je de jaarverslagen*  downloaden van de afgelopen jaren.
> Jaarverslag 2016
> Jaarverslag 2015
> Jaarverslag 2014
> Jaarverslag 2013

Medewerkers in het land
De belangrijkste medewerkers van de Vrolijkheid werken in de azc's. Zij organiseren en begeleiden de workshops voor k
inderen en jongeren. Hun werk is lokaal en zij proberen vaak ook de omgeving van een azc bij een project te betrekken.
Kijk op de landkaart voor alle plekken waar onze vrolijke medewerkers actief zijn.

Kantoor in Amsterdam

De Vrolijkheid heeft onder leiding van directeur Taco Ruighaver een klein en flexibel team op het kantoor in Amsterdam (foto). Met zo'n vijftien mensen wordt de gehele bedrijfsvoering uitgevoerd, worden communicatiemiddelen gemaakt, fondsen geworven, projectaanvragen geschreven, projecten aangestuurd en verantwoord. Ook worden hiervandaan de medewerkers in het land ondersteund.

Bestuur
Ons bestuur bestaat uit mensen met kennis, ervaring en deskundigheid op het terrein van management, ideële organisaties, vluchtelingen en asielzoekers. Het bestuur houdt toezicht en stelt strategie, beleid en jaarplannen vast. Onze bestuursleden doen hun werk onbezoldigd, dus als vrijwilliger. Het bestuur bestaat uit:

  • Geert ter Horst - Adviseur Quality, Finance and Control bij Oxfam Novib. Nevenfunctie: Woordvoerder diaconaal platform Oegstgeest
  • Sofie Vriends - Directeur Gezond en Veilig Opgroeien bij Nederlands Jeugdinstituut.
  • Farnoosh Farnia - Zakelijk directeur van jongerentheater DEGASTEN. Nevenfuncties: Adviseur Fonds Podiumkunsten, mede-oprichter Mezrab Storytelling School
  • Funda Müjde - TV/Radio host, moderator, actrice, mediator
  • Tom Schram - Bestuurder Diversity Joy, zelfstandig trainer, adviseur en coach

 

* In geval van verschillen of inconsistenties tussen de op deze site opgenomen teksten en cijfermatige opstellingen en die in de originele jaarrekening, prevaleert de laatste.