Noodopvang

De afgelopen jaren is er in Nederland een tekort aan opvangplekken voor mensen die asiel aanvragen. Dit tekort leidt ertoe dat veel gezinnen en kinderen terecht komen in tijdelijke crisis- en noodopvanglocaties. Deze vorm van opvang is bedoeld voor een kortstondig verblijf, maar duizenden kinderen en jongeren wonen hier soms maandenlang of worden juist vaak verplaatst tussen verschillende noodopvanglocaties. Op dit soort locaties ontbreekt nu vaak een ruimte waar jonge bewoners zich kunnen uiten en ontspannen. Terwijl we weten dat dit wel heel belangrijk is voor hun mentale- en welzijn!

Afbeelding

Afbeelding – Dankzij de bijdrage van de Postcode Loterij kan de Vrolijkheid voor de duur van twee jaar op verschillende noodopvanglocaties deze activiteiten organiseren. In totaal bereiken we op de noodopvanglocaties daarmee ruim 20.000 kinderen, jongeren en hun ouders.

Dankzij de bijdrage van de Postcode Loterij kan de Vrolijkheid voor de duur van twee jaar op verschillende noodopvanglocaties deze activiteiten organiseren. In totaal bereiken we op de noodopvanglocaties daarmee ruim 20.000 kinderen, jongeren en hun ouders.

Afbeelding

Uit de behoefte om de kinderen en jongeren in de noodopvang een dag aan plezier en ontspanning te bieden is ons rondreizende KunstLab ontstaan. Meerdere keren per week rijdt de Vrolijkheid naar de noodlocaties met een speciaal ingerichte bus en groot opblaasbaar kunstatelier. Het mobiele team bestaat uit kunstenaars (muzikanten, dansers, theatermakers etc.) een coördinator en vrijwilligers. Zij stellen een dagprogramma samen waarmee kinderen en jongeren aan de slag gaan. Muziek is een belangrijk onderdeel van de dag. Ook andere kunstvormen komen aan bod, zoals dans, beeldende kunst en theater. Deze vormen overstijgen grenzen, doorbreken taalbarrières en zijn toegankelijk voor elk kind. Naast ontspanning biedt een kunstinterventie als deze saamhorigheid en verbinding, iets wat binnen een nood- of crisisopvang vaak zeer welkom is!

Afbeelding