ፈቓደኛታት

ፈቓደኛታት

Image

ን ቭሮልጅክሂድ ንጥፈታት ክትውፍዩ ትደልዩ ኢኹም ፤ ኣብናይ ስነ ጥበበኛታትን ናይ ባህሊ ኣዳለውቲ መርበብና ንምስታፍ ትደልዩ ዲኹም? እንተኮይኑ በይዛኩም ከም ፈቓደኛ ተቀላቀሉና፡፡ 

ስራሕና ኣብ ፈቓደኛታት ይውሰንን ይምዕብልን፡፡ብ ምርጫኩምን ክእለትኩምን ን ወርክሾፓት ሓገዝ ክትገብሩ ፣ ምጽባቅን ናይ ሓጎስ ከባቢ ምሕላውን ፣ ክስተታት ምድላው ፣ ሓገዝ ብምስብሳብ ምሕጋዝን ፣ ካልኦት ኣድላይ ዕዮታት ክትገብሩ ትክእሉ፡፡

ገባሪ ዲኹም ፣ ምስ ቆልዑን መንእሰያትን ምስራሕ የሕጉሰኹም ድዩ ፣ ኣብ ጥበባዊ ንጥፈታት ምሳቶም ምስታፍ ትደልዩ ዶ ፣ እንተኮይኑ በይዛኹም ከመይ ከምዝትምዝገቡ ንምንባብ ኣብዚ ክሊክ ግበሩ ኣብዚ